wynajem żurawi wieżowych,wynajem szalunków

ABM SOLID S.A.

W upadłości ukladowej

ul. Bartla 3

33-100 Tarnów

tel. + 48 14 626 02 07

fax + 48 14 622 45 51

e-mail: office@abmsolid.eu

Sąd Rejonowy w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy,

KRS nr 0000054847,

REGON: 850021886,

NIP: 873-000-55-11,

Wysokość k. z.: 3 411 835,00 PLN
kapitał wpłacony w całości

wynajem sprzętu budowlanego Bochnia, wynajem kontenerów, wynajem szalunków, wynajem żurawi wieżowych, Tarnów


Obiekty z zakresu ochrony środowiska i energetyki


- Zakłady termicznej utylizacji odpadów komunalnych i przemysłowych (niebezpiecznych)
- Zakłady segregacji odpadów komunalnych
- Zakłady obróbki osadów ściekowych
- Zakłady skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej
- Kotłownie, w tym opalane biomasą
- Oczyszczalnie ścieków komunalnych
- Składowiska odpadów komunalnych i przemysłowych
- Sieci kanalizacyjne i wodociągowe