ABM SOLID
PL EN

Obiekty z zakresu ochrony środowiska i energetyki


- Zakłady termicznej utylizacji odpadów komunalnych i przemysłowych (niebezpiecznych)
- Zakłady segregacji odpadów komunalnych
- Zakłady obróbki osadów ściekowych
- Zakłady skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej
- Kotłownie, w tym opalane biomasą
- Oczyszczalnie ścieków komunalnych
- Składowiska odpadów komunalnych i przemysłowych
- Sieci kanalizacyjne i wodociągowe