ABM SOLID
PL EN

Obiekty użyteczności publicznej


- Budynki administracji publicznej
- Budynki oświaty i szkolnictwa wyższego
- Budynki opieki zdrowotnej, społecznej i socjalnej
- Obiekty sportowe i rekreacyjne
-- baseny sportowe i rekreacyjne
-- stadiony i boiska sportowe
-- hale sportowe i sportowo widowiskowe