wynajem żurawi wieżowych,wynajem szalunków

ABM SOLID S.A.

W upadłości ukladowej

ul. Bartla 3

33-100 Tarnów

tel. + 48 14 626 02 07

fax + 48 14 622 45 51

e-mail: office@abmsolid.eu

Sąd Rejonowy w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy,

KRS nr 0000054847,

REGON: 850021886,

NIP: 873-000-55-11,

Wysokość k. z.: 3 411 835,00 PLN
kapitał wpłacony w całości

wynajem sprzętu budowlanego Bochnia, wynajem kontenerów, wynajem szalunków, wynajem żurawi wieżowych, Tarnów


Budownictwo hydrotechniczne


- Roboty ziemne, wykopy i nasypy
- Zabezpieczenia wykopów
- Formowanie i zagęszczanie nasypów
- Budowle (jazy, przepusty, stopnie)
- Budowle regulacyjne
- Roboty betonowe
- Ścianki szczelne
- Umocnienia betonowe
- Umocnienia kamienne
- Umocnienia siatkowo-kamienne
- Umocnienia biologiczne
- Melioracje wodne:

-- konserwacja rowów i urządzeń melioracyjnych
-- regulacje rzek i potoków
-- modernizacje obwałowań
-- remonty przepompowni przeciwpowodziowych