ABM SOLID
PL EN

Budownictwo hydrotechniczne


- Roboty ziemne, wykopy i nasypy
- Zabezpieczenia wykopów
- Formowanie i zagęszczanie nasypów
- Budowle (jazy, przepusty, stopnie)
- Budowle regulacyjne
- Roboty betonowe
- Ścianki szczelne
- Umocnienia betonowe
- Umocnienia kamienne
- Umocnienia siatkowo-kamienne
- Umocnienia biologiczne
- Melioracje wodne:

-- konserwacja rowów i urządzeń melioracyjnych
-- regulacje rzek i potoków
-- modernizacje obwałowań
-- remonty przepompowni przeciwpowodziowych