wynajem żurawi wieżowych,wynajem szalunków

ABM SOLID S.A.

W upadłości ukladowej

ul. Bartla 3

33-100 Tarnów

tel. + 48 14 626 02 07

fax + 48 14 622 45 51

e-mail: office@abmsolid.eu

Sąd Rejonowy w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy,

KRS nr 0000054847,

REGON: 850021886,

NIP: 873-000-55-11,

Wysokość k. z.: 3 411 835,00 PLN
kapitał wpłacony w całości

wynajem sprzętu budowlanego Bochnia, wynajem kontenerów, wynajem szalunków, wynajem żurawi wieżowych, Tarnów


Akcjonariat


Akcjonariat według liczby głosów

Akcjonariat ABM SOLID S.A. według liczby głosów - www.abmsolid.eu

Akcjonariat według liczby akcji

Akcjonariat ABM SOLID S.A. według liczby akcji - www.abmsolid.eu

Struktura akcjonariatu
(powyżej 5%)
 Liczba głosów
Akcjonariat
 wg liczby głosów
Akcjonariat
 wg liczby akcji

Marek Pawlik
469 100 37,31% 29,86%
Barbara Pawlik 380 156 30,23% 23,96%
Pozostali akcjonariusze 408 144 32,46% 46,18%

 

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 793 450 akcji, w tym:

Akcje podwójnie uprzywilejowane co do głosu:
  • 12 400 akcji Serii A,
  • 283 500 akcji Serii B,
  • 8 000 akcji Serii C,
  • 59 865 akcji Serii D,
  • 11 916 akcji Serii E,
  • 88 269 akcji Serii F
Akcje nie uprzywilejowane:
  • 154 500 akcji Serii G,
  • 175 000 akcji Serii H
Ogólna liczba głosów wynosi 1 257 400

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 4,3 zł.