wynajem żurawi wieżowych,wynajem szalunków

ABM SOLID S.A.

W upadłości ukladowej

ul. Bartla 3

33-100 Tarnów

tel. + 48 14 626 02 07

fax + 48 14 622 45 51

e-mail: office@abmsolid.eu

Sąd Rejonowy w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy,

KRS nr 0000054847,

REGON: 850021886,

NIP: 873-000-55-11,

Wysokość k. z.: 3 411 835,00 PLN
kapitał wpłacony w całości

wynajem sprzętu budowlanego Bochnia, wynajem kontenerów, wynajem szalunków, wynajem żurawi wieżowych, Tarnów


Prospekt emisyjnyPOBIERZ PROSPEKT EMISYJNY
Aneks nr 1 do Dokumentu Podsumowującego zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 28 czerwca 2007 r. do Prospektu Emisyjnego Spółki ABM Solid S.A. zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 25 czerwca 2007r.
Aneks nr 2 do Dokumentu Podsumowującego zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 5 lipca 2007 r. do Prospektu Emisyjnego Spółki ABM SOLID S.A. zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 25 czerwca 2007r.
Aneks nr 1 do Dokumentu Ofertowego zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 28 czerwca 2007 r. do Prospektu Emisyjnego Spółki ABM Solid S.A. zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 25 czerwca 2007r.
Aneks nr 2 do Dokumentu Ofertowego zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 3 lipca 2007r do Prospektu Emisyjnego Spółki ABM SOLID S.A. zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 25 czerwca 2007r.
Aneks nr 3 do Dokumentu Ofertowego zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 5 lipca 2007 r. do Prospektu Emisyjnego Spółki ABM SOLID S.A. zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 25 czerwca 2007r.
Aneks nr 4 do Dokumentu Ofertowego zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 13 lipca 2007 r. do Prospektu Emisyjnego Spółki ABM SOLID S.A. zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 25 czerwca 2007 r.
Aneks nr 1 do Dokumentu Rejestracyjnego zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 5 lipca 2007 r. do Prospektu Emisyjnego Spółki ABM SOLID S.A. zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 25 czerwca 2007 r.
Aneks nr 2 do Dokumentu Rejestracyjnego zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 5 lipca 2007 r. do Prospektu Emisyjnego Spółki ABM SOLID S.A. zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 25 czerwca 2007 r.
Aneks nr 3 do Dokumentu Rejestracyjnego zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 5 lipca 2007 r. do Prospektu Emisyjnego Spółki ABM SOLID S.A. zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 25 czerwca 2007 r.
Aneks nr 4 do Dokumentu Rejestracyjnego zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 10 lipca 2007 r. do Prospektu Emisyjnego Spółki ABM SOLID S.A. zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 25 czerwca 2007 r.
Aneks nr 5 do Dokumentu Rejestracyjnego zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 20 lipca 2007 r. do Prospektu Emisyjnego Spółki ABM SOLID S.A. zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 25 czerwca 2007 r.