wynajem żurawi wieżowych,wynajem szalunków

ABM SOLID S.A.

W upadłości ukladowej

ul. Bartla 3

33-100 Tarnów

tel. + 48 14 626 02 07

fax + 48 14 622 45 51

e-mail: office@abmsolid.eu

Sąd Rejonowy w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy,

KRS nr 0000054847,

REGON: 850021886,

NIP: 873-000-55-11,

Wysokość k. z.: 3 411 835,00 PLN
kapitał wpłacony w całości

wynajem sprzętu budowlanego Bochnia, wynajem kontenerów, wynajem szalunków, wynajem żurawi wieżowych, Tarnów


Dobre Praktyki Spółek GPW


21-06-2017  Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2016 rok.
21-06-2017  Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych  w Zbiorze Dobre Praktyki Spółe Notowanych na GPW 2016
20-03-2017

Oświadczenie Zarządu o stosowaniu Ładu Korporacyjnego w 2016 roku.

31-12-2016

 Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w organach Spółki w latach 2012-2016

29-06-2016 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2015 rok.
18-03-2016 Oświadczenie Zarządu o stosowaniu Ładu Korporacyjnego w 2015 roku.
05-02-2016

 Informacja na temat stanu przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek  Notowanych na GPW 2016

31-12-2015  Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w organach Spółki w latach 2012-2015
29-06-2015 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2014 rok.
20-03-2015 Oświadczenie Zarządu o stosowaniu Ładu Korporacyjnego w 2014 roku.
31-12-2014 Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w organach Spółki w latach 2012-2014
30-09-2014 Kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej
26-06-2014 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2013 rok.
20-03-2014 Oświadczenie Zarządu o stosowaniu Ładu Korporacyjnego w 2013 roku.
31-12-2013

Informacja o zasadach wyboru biegłego rewidenta

Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w organach Spółki w latach 2012-2013

26-06-2013 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2012 rok.
30-04-2013 Oświadczenie Zarządu o stosowaniu Ładu Korporacyjnego w 2012 roku.
04-01-2013 Informacja o nie stosowaniu niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek notowanych  na GPW
11-06-2012 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2011 rok.
21-03-2012 Oświadczenie Zarządu o stosowaniu Ładu Korporacyjnego w 2011 roku.
07-04-2011 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2010 rok.
21-03-2011 Oświadczenie Zarządu o stosowaniu Ładu Korporacyjnego w 2010 roku.
02-06-2010 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2009 rok.
22-03-2010 Oświadczenie Zarządu o stosowaniu Ładu Korporacyjnego w 2009 roku.
30-04-2009 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2008 rok.
31-03-2009 Oświadczenie Zarządu o stosowaniu Ładu Korporacyjnego w 2008 roku.
08-01-2009 Informacja na temat nie stosowania zasady ładu korporacyjnego zawartej w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW"
13-06-2008 Informacja na temat nie stosowania zasady ładu korporacyjnego zawartej w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW"
31-03-2008
Raport roczny dotyczący stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w 2007 roku.
01-01-2008 Oświadczenia Członków Rady Nadzorczej