ABM SOLID
PL EN

Zintegrowany System Zarządzania


W ABM SOLID S.A. w upadłości układowej opracowano, wdrożono i utrzymywany jest System Zarządzania Jakością, obejmujący swym zakresem aspekty działalności biznesowej związane z prowadzoną działalnością budowlaną i wytwarzaniem konstrukcji stalowych.


Zarówno aspekty te jak i cele jakościowe zostały zdefiniowane w przyjętej Polityce Jakości ABM SOLID S.A. w upadłości układowej.

System Zarządzania Jakością
został zaprojektowany i wdrożony jako narzędzie realizacji tej Polityki. System ten cechuje się procesowym i systemowym podejściem do zarządzania działalnością Firmy, co uważamy za warunek jego skuteczności i efektywności.


System Zarządzania Jakością obejmuje zarządzanie jakością, zakładową kontrolę produkcją wytwarzania i montażu konstrukcji stalowych i kluczowych w niej procesów spawalniczych. System jest zgodny z międzynarodowymi normami:


  • ISO 9001:2008 - System Zarządzania Jakością (WKS Grybów, WKS Dębno)
  • PN-EN 1090-2:2012 - Certyfikacja producentów konstrukcji stalowych
    (WKS Grybów, WKS Dębno, RESALMET Rzeszów)
  • PN-EN ISO 3834-2 - Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów (WKS Grybów)

W ramach lepszego zrozumienia procesów zachodzących w spółce oraz w otoczeniu, wdrożony został przez ABM SOLID system controllingu. Oparty na nowoczesnym systemie informatycznym klasy ERP, pozwala on kadrze inżynieryjnej, wykorzystując proces budżetowania, efektywniej prowadzić realizacje budowlane. Ponadto umożliwia kadrze, a także Zarządowi Spółki odpowiednią kontrolę na każdym etapie zaawansowania prac.

 

Polityka SZJ i Certyfikaty

Polityka Systemu Zarządzania Jakością

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

Certyfikaty Wytwórni Konstrukcji Stalowych w Grybowie

Certyfikaty Wytwórni Konstrukcji Stalowych Resalmet Rzeszów

Certyfikaty Wytwórni Konstrukcji Stalowych w Dębnie