wynajem żurawi wieżowych,wynajem szalunków

ABM SOLID S.A.

W upadłości ukladowej

ul. Bartla 3

33-100 Tarnów

tel. + 48 14 626 02 07

fax + 48 14 622 45 51

e-mail: office@abmsolid.eu

Sąd Rejonowy w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy,

KRS nr 0000054847,

REGON: 850021886,

NIP: 873-000-55-11,

Wysokość k. z.: 3 411 835,00 PLN
kapitał wpłacony w całości

wynajem sprzętu budowlanego Bochnia, wynajem kontenerów, wynajem szalunków, wynajem żurawi wieżowych, Tarnów


Obiekty hydrotechniczne


Modernizacja 3 szt przepompowni melioracyjnych w gminie Igołomia-Wawrzńczyce
Inwestor: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

     

Regulacja rzeki Raby w miejscowości Proszówki Stopień bystrze, ubezpieczenie brzegu narzutem kamiennym
Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

   

Regulacja rzeki Stradomka
Inwestor: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

   

Odtworzenie naturalnego koryta rz. Dunajec w km 48,000-48,500 w miejscowości Janowice Gierowa, gmina Pleśna, powiat tarnowski, woj. małopolskie
Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

 

Usuwanie szkód powodziowych powstałych w 2010 r. na terenie gminy Szczucin, pow. dąbrowski, woj. małopolskie - Prawy i lewy wał Nieczajki - usuwanie szkód powodziowych w km wał L: 0+000 - 3+190, wał P: 0+000 - 0+188 w msc. Brzezówka, Radwan gm. Szczucin, pow. dąbrowski oraz naprawa śluz wałowych.
Inwestor: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Usuwanie szkód powodziowych na potoku Milówka - przebudowa wałów i koryta potoku w miejscowości Więckowice, Wielka Wieś gm. Wojnicz.
Inwestor: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Likwidacja szkód powodziowych na potoku Wielopolka w miejscowości Brzeźniba. Gmina Dębica
Inwestor: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie

Usuwanie szkód powodziowych na lewym wale rzeki Szreniawy w Sokołowicach gmina Koszyce powiat proszowicki.
Inwestor: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Krakowie.

Strug – etap I – odcinkowa przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Strug na długości 8,62 km na terenie miejscowości: Rzeszów, gm. Rzeszów, Tyczyn, gm. Tyczyn, woj. podkarpackie
Inwestor: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie

Usuwanie szkód powodziowych powstałych w 2010 na terenie gminy Szczucin pow. dąbrowski, woj. małopolskie - prawy i lewy wał potoku Upust - usuwanie szkód powodziowych w km wał L: 3+590-4+200, wał P: 2+200-2+590 w msc. Suchy Grunt, Brzezówka
Inwestor: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Usuwanie szkód powodziowych - prawy i lewy wał potoku Nieczajka w km P: 0+188 - 4+260, L: 3+190 - 4+230, msc. Sutków, Radgoszcz.
Inwestor: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Remont i przebudowa przepompowni melioracyjnej w miejscowości Wawrzeńczyce, gmina Igołomia-Wawrzeńczyce.
Inwestor: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie.

Usuwanie szkód powodziowych na rz.Krzyworzeka w miejscowości Stadniki, Gmina Dobczyce
Inwestor: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie.

© 2007 - 2017 - ABM SOLID S.A.