wynajem żurawi wieżowych,wynajem szalunków

ABM SOLID S.A.

W upadłości ukladowej

ul. Bartla 3

33-100 Tarnów

tel. + 48 14 626 02 07

fax + 48 14 622 45 51

e-mail: office@abmsolid.eu

Sąd Rejonowy w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy,

KRS nr 0000054847,

REGON: 850021886,

NIP: 873-000-55-11,

Wysokość k. z.: 3 411 835,00 PLN
kapitał wpłacony w całości

wynajem sprzętu budowlanego Bochnia, wynajem kontenerów, wynajem szalunków, wynajem żurawi wieżowych, Tarnów


Obiekty hydrotechniczne


Modernizacja przepompowni melioracyjnych
Inwestor: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

     

Regulacja rzeki Raby
Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

   

Regulacja rzeki Stradomka
Inwestor: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

   

Odtworzenie koryta rzeki Dunajec
Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

 

Usuwanie szkód powodziowych na potoku Nieczajka
Inwestor: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Usuwanie szkód powodziowych na potoku Milówka
Inwestor: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Likwidacja szkód powodziowych na potoku Wielopolka
Inwestor: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie

Usuwanie szkód powodziowych na rzece Szreniawy
Inwestor: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Krakowie.

Przebudowa koryta rzeki Strug
Inwestor: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie

Usuwanie szkód powodziowych na potoku Nieczajka
Inwestor: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Przebudowa przepompowni melioracyjnej w Wawrzeńczyce
Inwestor: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie.

Usuwanie szkód powodziowych na rzece Krzyworzeka
Inwestor: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie.

© 2007 - 2017 - ABM SOLID S.A.