ABM SOLID
PL EN

Obiekty hydrotechniczne


Modernizacja przepompowni melioracyjnych
Inwestor: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

     

Regulacja rzeki Raby
Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

   

Regulacja rzeki Stradomka
Inwestor: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

   

Odtworzenie koryta rzeki Dunajec
Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

 

Usuwanie szkód powodziowych na potoku Nieczajka
Inwestor: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Usuwanie szkód powodziowych na potoku Milówka
Inwestor: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Likwidacja szkód powodziowych na potoku Wielopolka
Inwestor: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie

Usuwanie szkód powodziowych na rzece Szreniawy
Inwestor: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Krakowie.

Przebudowa koryta rzeki Strug
Inwestor: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie

Usuwanie szkód powodziowych na potoku Nieczajka
Inwestor: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Przebudowa przepompowni melioracyjnej w Wawrzeńczyce
Inwestor: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie.

Usuwanie szkód powodziowych na rzece Krzyworzeka
Inwestor: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie.