ABM SOLID
PL EN

Zarząd


Marek Pawlik - Prezes Zarządu
Pan Marek Pawlik jest absolwentem Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki Wydział Mechaniczny - Specjalność Systemy i Urządzenia Energetyczne uzyskując tytuł magistra inżyniera. Swoją karierę zawodową rozpoczął jako kierownik Agencji "Almatur" w Krakowie, a następnie zajmował stanowisko Kierownika oraz Z-cy Dyrektora WPHW w Tarnowie. W 1992 roku założył Spółkę "Exbud 20" i objął stanowisko Prezesa Zarządu. Od 1995 roku Spółka zmieniła nazwę na "Exbud Tarnów" Sp. z o.o., a następnie w 1998 roku przekształciła się w Spółkę Akcyjną pod nazwą ABM SOLID, w której nadal jest Prezesem Zarządu oraz większościowym akcjonariuszem.