wynajem żurawi wieżowych,wynajem szalunków

ABM SOLID S.A.

W upadłości ukladowej

ul. Bartla 3

33-100 Tarnów

tel. + 48 14 626 02 07

fax + 48 14 622 45 51

e-mail: office@abmsolid.eu

Sąd Rejonowy w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy,

KRS nr 0000054847,

REGON: 850021886,

NIP: 873-000-55-11,

Wysokość k. z.: 3 411 835,00 PLN
kapitał wpłacony w całości

wynajem sprzętu budowlanego Bochnia, wynajem kontenerów, wynajem szalunków, wynajem żurawi wieżowych, Tarnów


Zarząd


Marek Pawlik - Prezes Zarządu
Pan Marek Pawlik jest absolwentem Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki Wydział Mechaniczny - Specjalność Systemy i Urządzenia Energetyczne uzyskując tytuł magistra inżyniera. Swoją karierę zawodową rozpoczął jako kierownik Agencji "Almatur" w Krakowie, a następnie zajmował stanowisko Kierownika oraz Z-cy Dyrektora WPHW w Tarnowie. W 1992 roku założył Spółkę "Exbud 20" i objął stanowisko Prezesa Zarządu. Od 1995 roku Spółka zmieniła nazwę na "Exbud Tarnów" Sp. z o.o., a następnie w 1998 roku przekształciła się w Spółkę Akcyjną pod nazwą ABM SOLID, w której nadal jest Prezesem Zarządu oraz większościowym akcjonariuszem.