ABM SOLID
PL EN

Podstawowe wskaźniki finansowe


  2016 2015
2014
2013
2012

Rentowność sprzedaży
Zysk netto/przychody ze sprzedaży

4,44% 2,38% 3,63% 1,16% -155,84%

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
Aktywa bieżące/zobowiązania bieżące

0.19% 0,25 0,24 0,24 0,39

Wskaźnik ogólnego zadłużenia
Zobowiązania ogółem/aktywa ogółem

285.22% 264,69% 244,17% 238,85% 197,21%

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
Zysk netto/aktywa ogółem

2.12% 1,33% 1,79% 0,59% -119,83%