ABM SOLID
PL EN

Podstawowe wskaźniki finansowe


  2017 2016
2015
2014
2013

Rentowność netto
Zysk netto/przychody ze sprzedaży

1,85% 4,44% 2,38% 3,63% 1,16%

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
Aktywa bieżące/zobowiązania bieżące

0,18 0,19 0,25 0,24 0,24

Wskaźnik ogólnego zadłużenia
Zobowiązania ogółem/aktywa ogółem

308,45% 285,22% 264,69% 244,17% 238,85%

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
Zysk netto/aktywa ogółem

1,17% 2,12% 1,33% 1,79% 0,59%