wynajem żurawi wieżowych,wynajem szalunków

ABM SOLID S.A.

W upadłości ukladowej

ul. Bartla 3

33-100 Tarnów

tel. + 48 14 626 02 07

fax + 48 14 622 45 51

e-mail: office@abmsolid.eu

Sąd Rejonowy w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy,

KRS nr 0000054847,

REGON: 850021886,

NIP: 873-000-55-11,

Wysokość k. z.: 3 411 835,00 PLN
kapitał wpłacony w całości

wynajem sprzętu budowlanego Bochnia, wynajem kontenerów, wynajem szalunków, wynajem żurawi wieżowych, Tarnów


Podstawowe wskaźniki finansowe


  2016 2015
2014
2013
2012

Rentownośc sprzedaży
Zysk netto/przychody ze sprzedaży

4,44% 2,38% 3,63% 1,16% -155,84%

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
Aktywa bieżące/zobowiązania bieżące

0.19% 0,25 0,24 0,24 0,39

Wskaźnik ogólnego zadłużenia
Zobowiązania ogółem/aktywa ogółem

285.22% 264,69% 244,17% 238,85% 197,21%

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
Zysk netto/aktywa ogółem

2.12% 1,33% 1,79% 0,59% -119,83%