wynajem żurawi wieżowych,wynajem szalunków

ABM SOLID S.A.

W upadłości ukladowej

ul. Bartla 3

33-100 Tarnów

tel. + 48 14 626 02 07

fax + 48 14 622 45 51

e-mail: office@abmsolid.eu

Sąd Rejonowy w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy,

KRS nr 0000054847,

REGON: 850021886,

NIP: 873-000-55-11,

Wysokość k. z.: 3 411 835,00 PLN
kapitał wpłacony w całości

wynajem sprzętu budowlanego Bochnia, wynajem kontenerów, wynajem szalunków, wynajem żurawi wieżowych, Tarnów


Grupa Kapitałowa


Grupa Kapitałowa ABM SOLID to grupa spółek budowlanych działających we wszystkich segmentach branży budowlanej. Dzięki temu może w kompleksowy sposób realizować projekty, w których uczestniczy. ABM SOLID większość kontraktów realizuje "pod klucz" (całość inwestycji od projektowania po oddanie obiektu inwestorowi do użytkowania).

W ramach poszczególnych segmentów Grupa Kapitałowa ABM SOLID realizuje następujące rodzaje inwestycji:

 

Budownictwo niemieszkaniowe

  • obiekty przemysłowe (np. budynki i hale produkcyjne, obiekty magazynowe, produkcja konstrukcji stalowych ),
  • obiekty użyteczności publicznej (m.in. obiekty sportowe, budynki administracyjno-biurowe i oświaty).
  • konstrukcje stalowe (konstrukcja mostów drogowych i kolejowych, kładek, estakad, konstrukcje hal).

 

Budownictwo mieszkaniowe

  • obiekty wielorodzinne (bloki mieszkalne)

 

Budownictwo inżynieryjne

  • obiekty ochrony środowiska i energetyki (w tym zakłady utylizacji odpadów komunalnych, oczyszczalnie ścieków, systemy kanalizacyjne, kotłownie na biomasę oraz paliwa alternatywne, zakłady skojarzonej produkcji ciepła i elektryczności),
  • budownictwo hydrotechniczne (w tym wykonywanie robót z zakresu regulacji rzek, potoków górskich oraz obwałowań),
  • budownictwo drogowe – spółka specjalizuje się w działaniach przygotowawczych, tj. tych, które są konieczne do wykonania przed położeniem ostatecznej warstwy, czyli asfaltu. Są nimi przede wszystkim roboty ziemne, wykopy i nasypy, kanały odprowadzające i doprowadzające.

 

ABM SOLID poza trzema podstawowymi segmentami, prowadzi działalność z zakresu wykonawstwa i montażu konstrukcji stalowych.

Obecny skład Grupy ABM SOLID ma zrównoważoną strukturę przychodów co neutralizuje efekty wahań koniunkturalnych w branży budowlanej, a jednocześnie daje możliwość skorzystania z bardziej dynamicznego rozwoju poszczególnych segmentów. Głównym źródłem przychodów ABM SOLID są kontrakty z tytułu budownictwa niemieszkaniowego, a w jego ramach konstrukcji stalowych, budownictwa inżynieryjnego, a przede wszystkim obiektów ochrony środowiska, użyteczności publicznej a także przemysłowego. W skład Grupy Kapitałowej ABM SOLID oprócz spółki matki wchodzi pięć spółek zależnych: PRIB Sp. z o.o. (działalność w zakresie budownictwa ogólnego, budownictwa drogowo-mostowego, budowy sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, budowy stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków), EB Radymno Sp. z o.o. (działalność w zakresie budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej, płyty stropowe i kanałowe, pustaki betonowe, słupy i belki żelbetowe, zestaw elementów dla infrastruktury oraz beton towarowy i zaprawy cementów), ABM INVEST TARNÓW Sp. z o.o. (działalność deweloperska), TRANS SOLID Sp. z o.o. (usługi z zakresie transportu oraz wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych oraz usługi w zakresie gospodarki odpadowej)..