ABM SOLID
PL EN

Walne Zgromadzenie


 

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 28 czerwca 2019 r.
1. Ogłoszenie ZWZ ABM SOLID S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 r.
2. Treść projektów uchwał ZWZ zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 roku.
3. Formularz pełnomocnictwa ZWZ ABM SOLID S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 roku.
4. Informacja o akcjach ABM SOLID S.A.
5. Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za 2018 rok.
6. Sprawozdanie Zarządu za 2018 rok.
7. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2018 rok.
8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2018 rok.
9. Wniosek Zarządu pokrycie straty za 2018 rok.
10. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok.
11. Uzasadnienie co do wyboru Członków Rady Nadzorczej

12. Treść uchwał podjętych przez ZWZ ABM SOLID S.A. w dniu 28 czerwca 2019 roku.                                                                                                                                 

 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 28 czerwca 2018 r.
1. Ogłoszenie ZWZ ABM SOLID S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 r.
2. Formularz pełnomocnictwa ZWZ ABM SOLID S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 roku.
3. Informacja o akcjach ABM SOLID S.A.
4. Treść projektów uchwał ZWZ zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 roku.
5. Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za 2017 rok.
6. Sprawozdanie Zarządu za 2017 rok oraz oświadczenia Zarządu Spółki
7. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2017 wraz z informacją dodatkową.
8. Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu za 2017 rok oraz oświadczenia Zarządu Spółki.
9. Wniosek Zarządu podział zysku.
10.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok.

11. Treść uchwał podjętych przez ZWZ ABM SOLID S.A. w dniu 28 czerwca 2018 roku.

 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 29 czerwca 2017 r.
1. Ogłoszenie ZWZ ABM SOLID S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 r.
2. Formularz pełnomocnictwa ZWZ ABM SOLID S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku.
3. Informacja o akcjach ABM SOLID S.A.
4. Treść projektów uchwał ZWZ zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku.
5. Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za 2016 rok.
6. Sprawozdanie Zarządu za 2016 rok oraz oświadczenia Zarządu Spółki
7. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2016 wraz z informacją dodatkową.
8. Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu za 2016 rok oraz oświadczenia Zarządu Spółki.
9. Wniosek Zarządu podział zysku.
10.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2016 rok.

11. Treść uchwał podjętych przez ZWZ ABM SOLID S.A. w dniu 29 czerwca 2017 roku.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 29 czerwca 2016 r.
1. Ogłoszenie ZWZ ABM SOLID S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2016 r.
2. Formularz pełnomocnictwa ZWZ ABM SOLID S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2016 r.
3. Informacja o akcjach ABM SOLID S.A.
4. Treść projektów uchwał ZWZ zwołanego na dzień 29 czerwca 2016 roku.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABM SOLID S.A. za 2015 rok.
6. Projekt sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ABM SOLID S.A. za 2015 rok.
7. Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej ABM SOLID za 2015 rok wraz z informacją dodatkową.
8. Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za 2015 rok.
9. Sprawozdanie Zarządu za 2015 rok oraz oświadczenia Zarządu spółki
10. Uzasadnienie co do wyboru członków Rady Nadzorczej
11. Wniosek Zarządu ABM SOLID S.A. w sprawie rozporządzenia zyskiem za 2015 rok
12. Treść podjętych uchwał przez ZWZ ABM SOLID S.A. w dniu 29 czerwca 2016r.

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 14 września 2015 r.
1. Ogłoszenie NWZ ABM SOLID S.A. zwołanego na dzień 14 września 2015 r.
2. Formularz pełnomocnictwa ZWZ ABM SOLID S.A. zwołanego na dzień 14 września 2015 r.
3. Informacja o akcjach ABM SOLID S.A.
4. Treść projektów uchwał NWZ zwołanego na dzień 14 września 2015 roku.
5. Treść podjętych uchwał przez NWZ w dniu 14 września 2015 roku.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 29 czerwca 2015 r.
1. Ogłoszenie ZWZ ABM SOLID S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2015 r.
2. Formularz pełnomocnictwa ZWZ ABM SOLID S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2015 r.
3. Informacja o akcjach ABM SOLID S.A.
4. Treść projektów uchwał ZWZ zwołanego na dzień 29 czerwca 2015 roku.
5. Jednostkowe sprawozdanie finansowe ABM SOLID S.A. za 2014 rok.
6. Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej ABM SOLID za 2014 rok wraz z informacją dodatkową.
7. Sprawozdanie Zarządu ABM SOLID S.A. za 2014 rok oraz z oświadczenia Zarządu Spółki.
8. Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej ABM SOLID za 2014 rok oraz oświadczenia.
9. Wniosek Zarządu co do podziału zysku za 2014 rok.
10. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ABM SOLID S.A. za 2014 rok.
11. Treść podjętych uchwał podczas ZWZ ABM SOLID S.A. w dniu 29 czerwca 2015 r.

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 30 września 2014 r.
1. Ogłoszenie NWZ ABM SOLID S.A. zwołanego na dzień 30 września 2014 r.
2. Treść projektów uchwał NWZ ABM SOLID S.A. zwołanego na dzień 30 września 2014 r.
3. Formularz pełnomocnictwa NWZ ABM SOLID S.A. zwołanego na dzień 30 września 2014 r.
4. Informacja o akcjach ABM SOLID S.A.
5. Ogłoszenie NWZ ABM SOLID S.A. zwołane na dzień 30 września 2014 roku - porządek obrad rozszerzony przez akcjonariusza
6. Treść projektów uchwał NWZ zwołanego na dzień 30 września 2014 roku uzupelnione o uchwały zgłoszone przez akcjonariusza
7. Treść uchwał podjętych przez NWZ z dnia 30 września 2014 r.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 26 czerwca 2014 r.
1. Ogłoszenie ZWZ ABM SOLID S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2014 r.
2. Treść projektów uchwał ZWZ ABM SOLID S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2014 r.
3. Formularz pełnomocnictwa ZWZ ABM SOLID S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2014 r.
4. Informacja o akcjach ABM SOLID S.A.
5. Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za 2013 rok
6. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2013 rok
7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ABM SOLID S.A. w 2013 roku.
8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok.
9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2013 rok.
10. Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za 2013 rok.
11. Treść uchwał podjętych podczas ZWZ w dniu 26 czerwca 2014 r.

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 19 listopada 2013 r.
1. Ogłoszenie NWZ ABM SOLID S.A. zwołanego na dzień 19 listopada 2013 r.
2. Treść projektów uchwał NWZ ABM SOLID S.A. zwołanego na dzień 19 listopada 2013 r.
3. Formularz pełnomocnictwa NWZ ABM SOLID S.A. zwołanego na dzień 19 listopada 2013 r.
4. Informacja o akcjach ABM SOLID S.A.
5. Treść podjętych uchwał przez NWZ ABM SOLID w dniu 19 listopada 2013 r.

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 2 paździenika 2013 r.
1. Ogłoszenie NWZ ABM SOLID S.A. zwołanego na dzień 2 paździenika 2013 r.
2. Treść projektów uchwał NWZ ABM SOLID S.A. zwołanego na dzień 2 paździenika 2013 r.
3. Formularz pełnomocnictwa NWZ ABM SOLID S.A. zwołanego na dzień 2 paździenika 2013 r.
4. Informacja o akcjach ABM SOLID S.A.
5. Wniosek Zarządu w sprawie oceny realizacji układu.
6. Treść podjętych uchwał przez NWZ ABM SOLID w dniu 2 października 2013 r.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 26 czerwca 2013 r.
1. Ogłoszenie ZWZ ABM SOLID S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2013 r.
2. Treść projektów uchwał ZWZ ABM SOLID S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2013 r.
3. Formularz pełnomocnictwa NWZ ABM SOLID S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2013 r.
4. Informacja o akcjach ABM SOLID S.A.
5. Jednostkowe Sprawozdanie Finasowe za 2012 rok wraz z informacją dodatkową.
6. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2012 wraz z informacją dodatkową.
7. Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu za 2012 rok oraz oświadczenia Zarządu Spółki.
8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ABM SOLID S.A. w 2012 roku.
9. Sprawozdanie Zarządu za 2012 rok oraz oświadczenia Zarządu Spółki.
10. Wniosek Zarządu w sprawie dalszego istnienia Spółki.
11. Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2012 rok.
12. Treść podjętych uchwał przez ZWZ w dniu 26 czerwca 2013 r.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 26 czerwca 2013 r.
1. Ogłoszenie ZWZ ABM SOLID S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2013 r.
2. Treść projektów uchwał ZWZ ABM SOLID S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2013 r.
3. Formularz pełnomocnictwa NWZ ABM SOLID S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2013 r.
4. Informacja o akcjach ABM SOLID S.A.
5. Jednostkowe Sprawozdanie Finasowe za 2012 rok wraz z informacją dodatkową.
6. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2012 wraz z informacją dodatkową.
7. Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu za 2012 rok oraz oświadczenia Zarządu Spółki.
8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ABM SOLID S.A. w 2012 roku.
9. Sprawozdanie Zarządu za 2012 rok oraz oświadczenia Zarządu Spółki.
10. Wniosek Zarządu w sprawie dalszego istnienia Spółki.
11. Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2012 rok.
12. Treść podjętych uchwał przez ZWZ w dniu 26 czerwca 2013 r.

góra

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 10 kwietnia 2013 r.
1. Ogłoszenie NWZ ABM SOLID S.A. zwołanego na dzień 10 kwietnia 2013 r.
2. Treść projektów uchwał NWZ ABM SOLID S.A. zwołanego na dzień 10 kwietnia 2013 r.
3. Formularz pełnomocnictwa NWZ ABM SOLID S.A. zwołanego na dzień 10 kwietnia 2013 r.
4. Informacja o akcjach ABM SOLID S.A.
5. Sprawozdanie finansowe ABM SOLID S.A. za okres od 1 stycznia do 26 lipca 2012 r.
6. Treść podjętych uchwał przez NWZ w dniu 10 kwietnia 2013 roku.

góra

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 12 czerwca 2012 r.
1. Ogłoszenie ZWZ ABM SOLID S.A. zwołanego na dzień 12 czerwca 2012 r.
2. Treść projektów uchwał ZWZ ABM SOLID S.A. zwołanego na dzień 12 czerwca 2012 r.
3. Formularz pełnomocnictwa ZWZ ABM SOLID S.A. zwołanego na dzień 12 czerwca 2012 r.
4. Informacja o akcjach ABM SOLID S.A.
5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ABM SOLID S.A. w 2011 roku
6. Sprawozdanie Zarządu za 2011 rok o raz oświadczenia Zarządu Spółki
7. Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu za 2011 rok oraz oświadczenia Zarządu Spółki
8. Jednostkowe sprawozdanie finasowe za 2011 rok wraz z informacją dodatkową
9. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2011 wraz z informacją dodatkową
10. Informacja o przerwie w obradach ZWZ ABM SOLID S.A.
11. Treść podjętych uchwał przez ZWZ ABM SOLID S.A. w dniu 12 czerwca 2012 roku.

góra

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zdnia 28 lutego 2012 r.
1. Ogłoszenie NWZ ABM SOLID S.A. zwołanego na dzień 28 luty 2012 r.
2. Treść projektów uchwał NWZ ABM SOLID S.A. zwołanego na dzień 28 luty 2012 r.
3. Formularz pełnomocnictwa NWZ ABM SOLID S.A. zwołanego na dzień 28 luty 2012 r.
4.

Informacja o akcjach ABM SOLID S.A.

5. Treść podjętych uchwał przez NWZ ABM SOLID w dniu 28 lutego 2012r.
6. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 28 lutego 2012r.

góra

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 5 grudnia 2011 r.
1. Ogłoszenie NWZ ABM SOLID S.A. zwołanego na dzień 5 grudnia 2011r.
2. Treść projektów uchwał NWZ ABM SOLID S.A. zwołanego na dzień 5 grudnia 2011r.
3. Formularz pełnomocnictwa NWZ ABM SOLID S.A. zwołanego na dzień 5 grudnia 2011r.
4. Informacja o akcjach ABM SOLID S.A.
5. Treść podjętych uchwał przez NWZ ABM SOLID w dniu 5 grudnia 2011r.
6. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 5 grudnia 2011r.

góra

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 3 października 2011 r.
1. Ogłoszenie NWZ ABM SOLID S.A. zwołanego na dzień 3 października 2011r.
2. Treść projektów uchwał NWZ ABM SOLID S.A. zwołanego na dzień 3 października 2011r.
3. Formularz pełnomocnictwa NWZ ABM SOLID S.A. zwołanego na dzień 3 października 2011r.
4. Informacja o akcjach ABM SOLID S.A.
5. Treść podjętych uchwał przez NWZ ABM SOLID w dniu 3 października 2011 r.
6. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 3 października 2011 r.

góra

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 29 kwietnia 2011 r.
1. Ogłoszenie ZWZ ABM SOLID S.A. zwołane na dzień 29 kwietnia 2011r.
2. Treść projektów uchwał ZWZ ABM SOLID S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2011r.
3. Formularz pełnomocnictwa ZWZ ABM SOLID S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2011r.
4. Informacja o akcjach ABM SOLID S.A.
5. Jednostkowe Sprawozdanie Finasowe za 2010 rok wraz z informacją dodatkową
6. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2010 wraz z informacją dodatkową
7. Sprawozdanie Zarządu za 2010 rok oraz oświadczenia Zarządu Spółki
8. Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu za 2010 rok oraz oświadczenia Zarządu Spółki
9. Uzasadnienie do projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABM SOLID S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2011r.
10. Sprawozdanie z działaności Rady Nadzorczej w 2010 r.
11. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 kwietnia 2011 r.
12. Treść podjętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABM SOLID S.A. w dniu 29 kwietnia 2011r.

góra

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z zdnia 8 września 2010 r.
1. Ogłoszenie NWZ ABM SOLID S.A. zwołane na dzień 8 września 2010r.
2. Treść podjętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABM SOLID S.A. w dniu 8  września 2010 r.
3. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 września 2010 r.
4. Treść projektów uchwał NWZ ABM SOLID S.A. zwołanego na dzień 8 września 2010r.
5. Formularz pełnomocnictwa NWZ ABM SOLID S.A. zwołanego na dzień 8 września 2010r.
6. Informacja o akcjach ABM SOLID S.A.
7. Uzasadnienie do uchwały w sprawie emisji obligacji.

góra

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 30 czerwca 2010 r.
1. Ogłoszenie ZWZ ABM SOLID S.A. zwołane na dzień 30 czerwca 2010r.
2. Treść projektów uchwał ZWZ ABM SOLID S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2010r.
3. Formularz pełnomocnictwa ZWZ ABM SOLID S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2010r.
4. Informacja o akcjach ABM SOLID S.A.
5. Jednostkowe Sprawozdanie Finasowe za 2009 rok wraz z informacją dodatkową
6. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2009 wraz z informacją dodatkową
7. Sprawozdanie Zarządu za 2009 rok oraz oświadczenia Zarządu Spółki
8. Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu za 2009 rok oraz oświadczenia Zarządu Spółki
9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2009 rok
10. Treść podjętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2010 roku
11. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2010 r.

góra

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 23 grudnia 2009 r.
1. Ogłoszenie NWZ ABM SOLID S.A. zwołane na dzień 23 grudnia 2009r.
2. Treść projektów uchwał NWZ ABM SOLID S.A. zwołanego na dzień 23 grudnia 2009r.
3. Formularz pełnomocnictwa NWZ ABM SOLID S.A. zwołanego na dzień 23 grudnia 2009r.
4. Informacja o akcjach ABM SOLID S.A.
5. Podjęte Uchwały na NWZ ABM SOLID SA w dniu 23 grudnia 2009r.
6. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 23 grudnia 2009 roku.

 

góra

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 30 kwietnia 2009 r.
1. Sprawozdanie z Działalności Rady Nadzorczej za 2008 r.
2. Treść podjętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 kwietnia 2009 r
3. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 kwietnia 2009 r.
4. Skonsolidowany raport roczny za 2008 rok
5. Jednostkowy raport roczny za 2008 rok
6. Kandydat do Rady Nadzorczej ABM SOLID S.A.
7. Treść projektów uchwał ZWZ zwołanego na dzień 30 kwietnia 2009 r.
8. Termin i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 kwietnia 2009 r.

góra

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 15 grudnia 2008 r.
1.  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 15.12.2008 r.
2.  Treść podjętych uchwał podczas NWZ w dniu 15.12.2008 r.
3.  Plan Połączenia ABM-SOLID S.A. z RES-ALMET Sp. Z o.o.
4.  Treść projektów uchwał NWZ zwołanego na dzień 15-12-2008 r.
5.  Porządek obrad NWZ zwołanego na dzień 15.12.2008 r.

góra

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 30 czerwca 2008 r.
1. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 30.06.2008 r.
2. Treść uchwał podjętych przez ZWZ ABM SOLID S.A. w dniu 30-06-2008 r.
3. Treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad ZWZ w dniu 30-06-2008 r.
4. Termin i porządek obrad ZWZ zwołanego na dzień 30-06-2008 r.
5. Uzasadnienie do projektów uchwał na ZWZ zwołanego na dzień 30-06-2008 r.
6. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe ABM SOLID S.A. za 2007 rok
7. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe ABM SOLID S.A. za 2007 rok
8. Jednostkowe sprawozdanie Zarządu ABM SOLID S.A. za 2007 rok
9. Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu ABM SOLID S.A. za 2007 rok
10. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ABM SOLID S.A. za 2007 rok

góra