ABM SOLID
PL EN

Obiekty z zakresu ochrony środowiska i energetyki


Zakładu demontażu odpadów wielkogabarytowych w Krakowie
Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

               

Zakład odzysku i unieszkodliwiania w Katowicach
Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Katowicach

     

Stacja Segregacji Odpadów w Ostrowi Mazowieckiej
Inwestor: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej

     

Instalacji Odsiarczania Spalin
Inwestor: Soda Polska Ciech Sp. z o.o.

       

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Radomsku
Inwestor: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku

     

Zakład Segregacji Odpadów Komunalnych Kraków- Barycz
Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., Kraków

     

Rekultywacja lagun osadowych w Krakowie
Inwestor: Gmina Miejska Kraków

     

Sortownia Odpadów w Woli Suchożebrskiej.
Inwestor: Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., Siedlce.

     

Sortownia Surowców Wtórnych w Rabce-Zdroju.
Inwestor: Urząd Miasta Rabka-Zdrój

     

Sortownia i składowisko odpadów w Suchej Beskidzkiej
Inwestor: Związek Gmin Dorzecza Górnej Skawy- Świnna Poręba z siedzibą w Suchej Beskidzkiej

   

Zakład utylizacji odpadów w Łęcznej
Inwestor: Urząd Miejski w Łęcznej

   

Blok elektrociepłowni gazowej w Wyszkowie
Inwestor: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp z o.o., Wyszków

         

Rozbudowa składowiska odpadów w Kętach
Inwestor: Gmina Kęty

Elektrociepłownia gazowa oparta na turbinie gazowej
Inwestor: MPEC Sp. z o.o. w Tarnowie

     

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce
Inwestor: BIOM Sp. z o.o.

Budowa kanalizacji w Piekarach Śląskich.
Inwestor: Miejskie Przedsiębiosrtwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.

Budowa i remont kanalizacji w Bochni
Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Spółka z o.o.

Budowa kanalizacji w Knurowie
Inwestor: PWiK Sp. z o.o. w Knurowie.

Budowa kanalizacji w Gminie Łodygowice
Inwestor: Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu

Budowa kanalizacji w Gminie Sułoszowa
Inwestor: Urząd Gminy Sułoszowa.

Budowa kanalizacji w Będzinie
Inwestor: Urząd Miasta Będzin

Budowa kanalizacji w Markach
Inwestor: Wodociąg Marecki Sp. z o.o.

Oczyszczalnia ścieków w Łęcznej
Inwestor: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęcznej

Modernizacja i remont elektrofiltrów w Elektrowni Bełchatów
Inwestor: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów

Sortownia odpadów w Domaszkowicach
Inwestor: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej