wynajem żurawi wieżowych,wynajem szalunków

ABM SOLID S.A.

W upadłości ukladowej

ul. Bartla 3

33-100 Tarnów

tel. + 48 14 626 02 07

fax + 48 14 622 45 51

e-mail: office@abmsolid.eu

Sąd Rejonowy w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy,

KRS nr 0000054847,

REGON: 850021886,

NIP: 873-000-55-11,

Wysokość k. z.: 3 411 835,00 PLN
kapitał wpłacony w całości

wynajem sprzętu budowlanego Bochnia, wynajem kontenerów, wynajem szalunków, wynajem żurawi wieżowych, Tarnów


Obiekty z zakresu ochrony środowiska i energetyki


Zaprojektowanie i wybudowanie zakładu demontażu odpadów wielkogabarytowych i odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych wraz z punktem ich gromadzenia w ramach Projektu
Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

               

Budowa zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów dla północnej części Katowic poprzez przetworzenie frakcji positowej w paliwo alternatywne
Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Katowicach

     

Kompleksowy system gospodarki odpadami na terenie miasta Ostrowia Mazowiecka oraz gmin powiatu ostrowskiego Etap 1 - Budowa Stacji Segregacji Odpadów.
Inwestor: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej

     

Wykonanie Instalacji Odsiarczania Spalin
Inwestor: Soda Polska Ciech Sp. z o.o.

       

Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla miasta Radomska i gmin ościennych w Jadwinówce gm. Radomsko – etap II
Inwestor: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku

     

Zakład Segregacji Odpadów Komunalnych dla m. Krakowa; Barycz.
Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., Kraków

     

Rekultywacja lagun osadowych w Krakowie
Inwestor: Gmina Miejska Kraków

     

Sortownia Odpadów w Woli Suchożebrskiej.
Inwestor: Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., Siedlce.

     

Sortownia Surowców Wtórnych w Rabce-Zdroju.
Inwestor: Urząd Miasta Rabka-Zdrój

     

Sortownia i składowisko odpadów komunalnych w Suchej Beskidzkiej
Inwestor: Związek Gmin Dorzecza Górnej Skawy- Świnna Poręba z siedzibą w Suchej Beskidzkiej

   

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Łęcznej.
Inwestor: Urząd Miejski w Łęcznej

   

Blok elektrociepłowni gazowej w Wyszkowie
Inwestor: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp z o.o., Wyszków

         

Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Kętach - kompostownia odpadów biodegradowalnych, magazyny odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych, infrastruktura.
Inwestor: Gmina Kęty

Elektrociepłownia gazowa oparta na turbinie gazowej CENTRAX
Inwestor: MPEC Sp. z o.o. w Tarnowie

     

Kontrakt nr K-9 obejmujący projekt i roboty budowlane na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce gm. Grajewo.
Inwestor: BIOM Sp. z o.o.

Budowa kanalizacji w Piekarach Śląskich.
Inwestor: Miejskie Przedsiębiosrtwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.

Budowa i remont kanalizacji w mieście Bochni w ramach projektu: Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja Bochni.
Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Spółka z o.o.

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Inwestor: PWiK Sp. z o.o. w Knurowie.

Budowa kanalizacji sanitarnej na Żywiecczyźnie w Gminie Łodygowice.
Inwestor: Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu

Rozbudowa systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków w gminie Sułoszowa.
Inwestor: Urząd Gminy Sułoszowa.

Gospodarka wodno-ściekowa w Będzinie. Etap II.
Inwestor: Urząd Miasta Będzin

Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki.
Inwestor: Wodociąg Marecki Sp. z o.o.

Budowa oczyszczalni ścieków w Łęcznej
Inwestor: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęcznej

Modernizacja i remont elektrofiltrów kotła BB-1150 bloków nr 7-12 w PGE Elektrowni Bełchatów S.A.
Inwestor: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów

Budowa sortowni odpadów komunalnych na Składowisku Odpadów Komunalnych w Domaszkowicach.
Inwestor: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

© 2007 - 2017 - ABM SOLID S.A.