ABM SOLID
PL EN

Aktualności


Zarząd ABM SOLID S.A. w upadłości likwidacyjnej informuje, że w dniu 31 grudnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Tarnowie - Wydział V Gospodarczy wydał postanowienie o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego Emitenta z postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego. Jednocześnie Sąd postanowił odwołać Nadzorcę Sądowego oraz powołać Syndyka masy upadłości w osobie Katarzyny Olejniczak – Biuro Syndyka ul. Kalwaryjska 67/3, 30-505 Kraków.

Zarzad ABM SOLID S.A. w upadłości układowej informuje, że w dniu 7 listopada 2018 roku Sędzia Komisarz postanowił powtórzyć głosowanie w Grupie V Wierzycieli. Sędzia Komisarz postanowił wyznaczyć termin Zgromadzenia Wierzycieli na dzień 21 grudnia 2018 roku godzina 12:00 celem głosowania wierzycieli nad propozycjami układowymi.

Zarząd ABM SOLID S.A. w upadłości układowej informuje, że w dniu dzisiejszym Sędzia Komisarz zarządził przerwę w obradach Zgromadzenia Wierzycieli ABM SOLID S.A. w upadłości układowej  do dnia 7 listopada 2018 roku do godziny 12:00.


Money.pl - Kliknij po wicej
Wykres wygenerowany przez Money.pl