ABM SOLID
PL EN

Aktualności


Zarząd ABM SOLID S.A. w upadłości układowej (Zleceniobiorca) informuje, że w dniu 2 lutego 2018 roku podpisał z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „BANIMEX" Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie (Zleceniodawca) zlecenie na wykonanie konstrukcji stalowej przęsła mostu wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym i montażem w ramach kontraktu pn. „Przebudowa mostu na rzece Dunajec w Nowym Sączu". Szacunkowa wartość zlecenia wynosi 13 599 272,00 zł netto.

Trwa ostateczna weryfikacja listy wierzytelności prowadzona przez Sędziego Komisarza, a wszystkie główne sprzeciwy zostały rozstrzygnięte.  ABM Solid S.A. w ciągu ostatnich 5 lat przeprowadziła gruntowną restrukturyzację i znajduje się na ostatnim etapie przed odbyciem Zgromadzenia Wierzycieli zatwierdzającym tzw. „układ”.  Na przełomie  2012 i 2013r  Spółce groziła upadłość obejmująca likwidację majątku i zakończenie działalności. Ten proces został powstrzymany, a organy nadzorujące Spółkę zdecydowały o możliwości zawarcia układu.   ABM Solid pozostaje cały czas aktywnym podmiotem gospodarczym realizującym liczne kontrakty, w tym zagraniczne.  Długotrwałość postępowania związana była z czasochłonnym ustalaniem przez Sąd Upadłościowy  ostatecznej listy wierzytelności. Zgromadzenie Wierzycieli będzie się mogło odbyć w Ipółroczu 2018 roku.  Spółka na tym etapie postępowania prowadzi ostatnie konsultacje z gronem wierzycieli i  gromadzi  informacje o potencjalnym ich udziale w Zgromadzeniu Wierzycieli.

W dniu 1 czerwca 2017 roku Rada Wierzycieli ABM SOLID S.A. w upadłości układowej  pozytywnie zaopiniowała propozycje układowe Spółki przyjęte przez Zarząd w dniu 16 grudnia 2016 roku. Akceptacja propozycji układowych Spółki przez Radę Wierzycieli przybliża Emitenta do zawarcia układu sądowego z wierzycielami.


Money.pl - Kliknij po wicej
Wykres wygenerowany przez Money.pl