wynajem żurawi wieżowych,wynajem szalunków

ABM SOLID S.A.

W upadłości ukladowej

ul. Bartla 3

33-100 Tarnów

tel. + 48 14 626 02 07

fax + 48 14 622 45 51

e-mail: office@abmsolid.eu

Sąd Rejonowy w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy,

KRS nr 0000054847,

REGON: 850021886,

NIP: 873-000-55-11,

Wysokość k. z.: 3 411 835,00 PLN
kapitał wpłacony w całości

wynajem sprzętu budowlanego Bochnia, wynajem kontenerów, wynajem szalunków, wynajem żurawi wieżowych, Tarnów


Aktualności


„W dniu 1 czerwca 2017 roku Rada Wierzycieli ABM SOLID S.A. w upadłości układowej  pozytywnie zaopiniowała propozycje układowe Spółki przyjęte przez Zarząd w dniu 16 grudnia 2016 roku. Akceptacja propozycji układowych Spółki przez Radę Wierzycieli przybliża Emitenta do zawarcia układu sądowego z wierzycielami”.

22 grudnia 2016 roku ABM SOLID S.A. w upadłości układowej (Podwykonawca) otrzymał z firmy Polaqua Sp. z o.o. z siedzibą w (Wykonawca) podpisaną Umowę z dnia 20 grudnia 2016 roku. Przedmiotem Umowy jest wykonanie konstrukcji stalowej wraz z montażem w ramach realizacji zadania pn. "Rozbudowy drogi krajowej nr 8 Warszawa - Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków - granica województwa podlaskiego, odcinek II: obwodnica Ostrowi Mazowieckiej - granica woj. podlaskiego od km 553+145,50 do km 562+542,07". Wartość Umowy wynosi 8 318 949,29 zł netto. Termin realizacji określono na dzień 30 czerwca 2017 roku.

Zaktualizowany projekt propozycji układowych 16-12-2016r.


Money.pl - Kliknij po wicej
Wykres wygenerowany przez Money.pl