ABM SOLID
PL EN

Aktualności


Zarząd Spółki informuję, że w dniu dzisiejszym Sędzia Komisarz otworzył Zgromadzenie Wierzycieli. Po wysłuchaniu sprawozdania Nadzorcy Sądowego w którym oceniony został stan Przedsiębiorstwa oraz zaopiniowania możliwości wykonania propozycji układowych, Sędzia Komisarz postanowił odroczyć głosowanie nad układem na dzień 29 października, godzina 12:00.

Sędzia Komisarz ustanowiony w toku postępowania upadłościowego ABM SOLID S.A. wyznaczył termin Zgromadzenia Wierzycieli ABM SOLID S.A. w upadłosci układowej na dzień 4 października 2018 roku, godzina 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie ul. Dąbrowskiego 27 sala 11. Celem Zgromadzenia Wierzycieli będzie głosowanie nad propozycjami układowymi przedstawionymi przez Spółkę.

Zaktualizowane propozycje układowe z dnia 14 sierpnia 2018 roku.

W dniu 14 sierpnia 2018 roku Zarząd Spółki przyjął a nastepnie złożył do Sądu Rejonowego w Tarnowie V Wydział Gospodarczy zaktualizowane propozycje układowe Spółki.

Zaktualizowane propozycje układowe z dnia 14 sierpnia 2018 roku.


Money.pl - Kliknij po wicej
Wykres wygenerowany przez Money.pl