ABM SOLID
PL EN

Aktualności


W dniu 14 sierpnia 2018 roku Zarząd Spółki przyjął a nastepnie złożył do Sądu Rejonowego w Tarnowie V Wydział Gospodarczy zaktualizowane propozycje układowe Spółki.

Zaktualizowane propozycje układowe z dnia 14 sierpnia 2018 roku.

W dniu 10 lipca 2018 roku ABM SOLID S.A. w upadłości układowej podpisał - przyjął z INTOP Warszawa Sp.  z o.o. z siedzibą w Warszawie zamówienie na wytworzenie, dostawę i montaż konstrukcji stalowej w ramach realizacji zadania pn. "Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych, etap III Rzeszów Główny. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 4 952 935,50 zł. Termin realizacji do dnia 30 października 2018 roku.

Zarząd ABM SOLID S.A. w upadłości układowej (Zleceniobiorca) informuje, że w dniu 2 lutego 2018 roku podpisał z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „BANIMEX" Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie (Zleceniodawca) zlecenie na wykonanie konstrukcji stalowej przęsła mostu wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym i montażem w ramach kontraktu pn. „Przebudowa mostu na rzece Dunajec w Nowym Sączu". Szacunkowa wartość zlecenia wynosi 13 599 272,00 zł netto.


Money.pl - Kliknij po wicej
Wykres wygenerowany przez Money.pl