ABM SOLID
PL EN

Aktualności


Zarzad ABM SOLID S.A. w upadłości układowej informuje, że w dniu 7 listopada 2018 roku Sędzia Komisarz postanowił powtórzyć głosowanie w Grupie V Wierzycieli. Sędzia Komisarz postanowił wyznaczyć termin Zgromadzenia Wierzycieli na dzień 21 grudnia 2018 roku godzina 12:00 celem głosowania wierzycieli nad propozycjami układowymi.

Zarząd ABM SOLID S.A. w upadłości układowej informuje, że w dniu dzisiejszym Sędzia Komisarz zarządził przerwę w obradach Zgromadzenia Wierzycieli ABM SOLID S.A. w upadłości układowej  do dnia 7 listopada 2018 roku do godziny 12:00.

Sędzia Komisarz ustanowiony w toku postępowania upadłościowego ABM SOLID S.A. wyznaczył termin Zgromadzenia Wierzycieli ABM SOLID S.A. w upadłosci układowej na dzień 4 października 2018 roku, godzina 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie ul. Dąbrowskiego 27 sala 11. Celem Zgromadzenia Wierzycieli będzie głosowanie nad propozycjami układowymi przedstawionymi przez Spółkę.

Zaktualizowane propozycje układowe z dnia 14 sierpnia 2018 roku.


Money.pl - Kliknij po wicej
Wykres wygenerowany przez Money.pl