wynajem żurawi wieżowych,wynajem szalunków

ABM SOLID S.A.

W upadłości ukladowej

ul. Bartla 3

33-100 Tarnów

tel. + 48 14 626 02 07

fax + 48 14 622 45 51

e-mail: office@abmsolid.eu

Sąd Rejonowy w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy,

KRS nr 0000054847,

REGON: 850021886,

NIP: 873-000-55-11,

Wysokość k. z.: 3 411 835,00 PLN
kapitał wpłacony w całości

wynajem sprzętu budowlanego Bochnia, wynajem kontenerów, wynajem szalunków, wynajem żurawi wieżowych, Tarnów


Historia


Historia działalności ABM SOLID sięga 1991 r. spółka EXBUD-20. Była to spółka z Grupy Kapitałowej EXBUD S.A. Firma na początku działalności zajmowała się przede wszystkim działalnością handlową, by w 1993 r. rozpocząć działalność budowlaną realizując projekty jako inwestor zastępczy i podwykonawca. Obecni menadżerowie Spółki na czele z Panem Markiem Pawlikiem, prezesem i znaczącym akcjonariuszem firmy ABM SOLID, odkupili w 1998 r. akcje tej spółki od EXBUD S.A. Od tego czasu Spółka działa jako niezależny podmiot pod nazwą ABM SOLID.

ABM SOLID S.A. stopniowo realizował coraz większe i bardziej złożone kontrakty budowlane, od standardowych obiektów magazynowych w zakresie budownictwa przemysłowego, do złożonych technologicznie obiektów w zakresie ochrony środowiska i energetyki, jak również realizując budowy zakładów przemysłowych z montażem linii technologicznych.

Spółka zaczęła również sukcesywnie rozszerzać swoją działalność o kolejne obszary rynku budowlanego poprzez zakup udziałów lub tworzenie spółek m.in. tworząc w 1994 r. spółkę EXBUD Dębno, a w 1999r. spółkę HYDRO SOLID – dziś działające jako samodzielne oddziały ABM SOLID S.A.. W 2000 r. ABM SOLID S.A. przejął udziały firmy Agromex, która następnie zmieniła nazwę na BIO SOLID Sp. z o.o.. Od 2003 r. ABM SOLID S.A. jest akcjonariuszem RESBUD S.A. w Rzeszowie. W 2007 r. ABM SOLID S.A. zwiększył udział w pakiecie akcji RESBUD S.A. do ponad 50% i stał się podmiotem dominującym w stosunku do Spółki RESBUD S.A. W 2006 r. ABM SOLID S.A. utworzył firmę ABM INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zajmującą się działalnością deweloperską głównie w aglomeracji warszawskiej. W 2007 roku została utworzona druga spółka deweloperska ABM INVEST TARNÓW Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, działającą na ternie Polski południowej. W październiku 2007 r. do ABM SOLID S.A. nabył niemal 100 % spółki PPU TRANS - ENERGO S.A. z siedzibą w Radomiu, a w grudniu 2007 r. 100 % udziałów w Zakładzie Usług Produkcyjnych RES - ALMET Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie. Ponadto w grudniu 2007 r. ABM SOLID  S.A. nabył zorganizowaną część przedsiębiorstwa pod nazwą Wytwórnia Konstrukcji Stalowych w Grybowie, która to wytwórnia stanowi obecnie oddział spółki. W czerwcu 2008 powstała spółka ABM WSCHÓD Sp. z o.o. której celem jest prowadzenie szeroko pojętej działalności budowlanej w państwach Europy Wschodniej. W dniu 31 grudnia 2008 r. została dokonana rejestracja połączenia spółek ABM SOLID S.A. ( Spółka Przejmująca ) i RES - ALMET Sp. z o.o. ( Spółka Przejmowana ). W strukturze organizacyjnej ABM SOLID S.A. przejęta spółka  funkcjonuje jako oddział o nazwie RESALMET Rzeszów. W grudniu 2009 powstała spółka ABM SILESIA Sp. z o.o. której celem jest prowadzenie szeroko pojętej działalności budowlanej w rejonach Górnego i Dolnego Śląska. W 2010 roku w skład Grupy Kapitałowej weszły następujące Spółki: 30 marca 2010 roku WPRM Sp. z o.o. z siedzibą w Wągrowcu prowadząca działalność polegającą na budowie i remontach obiektów mostowych oraz produkcji prefabrykatów drogowo-mostowych stosowanych w drogownictwie, kolejnictwie, energetyce, 20 sierpnia 2010 roku TRANSRES Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, prowadząca działalność w zakresie transportu oraz wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych, 30 września 2010 roku PRIB Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie prowadząca działalność w zakresie budownictwa drogowo-mostowego, budowy sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, budowy stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków. W dniu 23 grudnia 2010 roku  Elementy Budowlane Radymno Sp. z o.o.  z siedzibą w Radymnie prowadząca działalność z zakresu produkcji elementów betonowych. W dniu 22 grudnia 2010 roku została utworzona Spółka ABM BIOGAZ  Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie prowadząca działalność z zakresu budowy i eksploatacji Biogazowni. W dniu 13 kwietnia 2011 roku zostały zakupiony pakiet większościowy udziałów Spółki Biogaz Energetyka Polska Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie prowadząca działalność z zakresu budowy i eksploatacji Biogazowni.

Na skutek wystąpienia w latach 2011 -2012 ogólnoświatowego kryzysu finansowego, który spowodował wyhamowane inwestycje w branży budowlanej, Spółka i Grupa Kapitałowa ABM SOLID zanotowały wysokie straty. Sytuacja ta spowodowała, że w dniu 28 czerwca 2012 roku Zarząd Spółki złożył wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. W dniu 27 lipca 2012 roku Sąd Rejonowy w Tarnawie V Wydział Gospodarczy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości ABM SOLID S.A. z możliwością zawarcia układu z wierzycielami. Opcja układowa została zaś w dniu 10 sierpnia 2012 r. zamieniona na opcję likwidacyjną. W dniu 6 marca 2013 roku Sąd Rejonowy w Tarnawie V Wydział Gospodarczy na wniosek Zarządu Spółki wydał postanowienie o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego ABM SOLID S.A. w Tarnowie z postępowania przewidującego likwidację majątku na postępowanie z możliwością zawarcia układu.

W dniu 2 listopada 2015 roku Sąd Rejestrowy wydał postanowienie o połączeniu Spółki BIO SOLID Sp. z o.o. (spółka przejmująca) oraz Transres Sp. z o.o (Spółka przejmowana). W wyniku połączenia uległa również zamianie nazwa nowej Spółki na TRANS SOLID Sp. z o.o.