ABM SOLID
PL EN

Strategia rozwoju


Spółka znajduje się aktualnie w fazie intensywnej restrukturyzacji związanej z odbudowaniem swojej pozycji i przywróceniem zdolności do konkurowania na rynku. ABM Solid będzie utrzymywać wszystkie istotne elementy systemu zarządzania jakością w oparciu o normy ISO serii 9000 zaspokajając potrzeby klientów. Strategicznym celem jest osiągnięcie trwałej zdolności do generowania zysku, wzrost wartości firmy i odbudowanie relacji z interesariuszami, w szczególności z wierzycielami Spółki. Cel cząstkowy to zawarcie układu z wierzycielami pozwalające na zmniejszenie stanu zobowiązań i dające możliwość bezpośredniego udziału we wszelkiego rodzaju postępowaniach przetargowych, również publicznych, gwarantujących przyszły rozwój. Podstawowym rynkiem działania pozostanie polski obszar budownictwa z możliwą ekspansją na szeroko rozumiane rynki wschodnie. Funkcjonowanie na tych rynkach opierać się będzie na istniejących i rozbudowywanych kompetencjach Firmy w roli organizatora, wykonawcy i podwykonawcy inwestycji. Firma zamierza przy tym wykorzystać skoordynowane zasoby grupy kapitałowej ABM Solid. Firma prowadzić będzie rozeznanie w celu pozyskania partnerów branżowych i finansowych do zawarcia aliansów bieżących i strategicznych oraz rozważy dodatkową emisję akcji w celu pozyskania kapitału na rozwój.