wynajem żurawi wieżowych,wynajem szalunków

ABM SOLID S.A.

W upadłości ukladowej

ul. Bartla 3

33-100 Tarnów

tel. + 48 14 626 02 07

fax + 48 14 622 45 51

e-mail: office@abmsolid.eu

Sąd Rejonowy w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy,

KRS nr 0000054847,

REGON: 850021886,

NIP: 873-000-55-11,

Wysokość k. z.: 3 411 835,00 PLN
kapitał wpłacony w całości

wynajem sprzętu budowlanego Bochnia, wynajem kontenerów, wynajem szalunków, wynajem żurawi wieżowych, Tarnów


Strategia rozwoju


Spółka znajduje się aktualnie w fazie intensywnej restrukturyzacji związanej z odbudowaniem swojej pozycji i przywróceniem zdolności do konkurowania na rynku. ABM Solid będzie utrzymywać wszystkie istotne elementy systemu zarządzania jakością w oparciu o normy ISO serii 9000 zaspokajając potrzeby klientów. Strategicznym celem jest osiągnięcie trwałej zdolności do generowania zysku, wzrost wartości firmy i odbudowanie relacji z interesariuszami, w szczególności z wierzycielami Spółki. Cel cząstkowy to zawarcie układu z wierzycielami pozwalające na zmniejszenie stanu zobowiązań i dające możliwość bezpośredniego udziału we wszelkiego rodzaju postępowaniach przetargowych, również publicznych, gwarantujących przyszły rozwój. Podstawowym rynkiem działania pozostanie polski obszar budownictwa z możliwą ekspansją na szeroko rozumiane rynki wschodnie. Funkcjonowanie na tych rynkach opierać się będzie na istniejących i rozbudowywanych kompetencjach Firmy w roli organizatora, wykonawcy i podwykonawcy inwestycji. Firma zamierza przy tym wykorzystać skoordynowane zasoby grupy kapitałowej ABM Solid. Firma prowadzić będzie rozeznanie w celu pozyskania partnerów branżowych i finansowych do zawarcia aliansów bieżących i strategicznych oraz rozważy dodatkową emisję akcji w celu pozyskania kapitału na rozwój.