ABM SOLID
PL EN

Obiekty budownictwa mieszkaniowego


Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Gliwicach
Inwestor: Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

         

Budowa budynku mieszkalnego w Tarnobrzegu
Inwestor: Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

       

Budowa bloku mieszkalnego wielorodzinnego w Częstochowie
Inwestor: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o.