wynajem żurawi wieżowych,wynajem szalunków

ABM SOLID S.A.

W upadłości ukladowej

ul. Bartla 3

33-100 Tarnów

tel. + 48 14 626 02 07

fax + 48 14 622 45 51

e-mail: office@abmsolid.eu

Sąd Rejonowy w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy,

KRS nr 0000054847,

REGON: 850021886,

NIP: 873-000-55-11,

Wysokość k. z.: 3 411 835,00 PLN
kapitał wpłacony w całości

wynajem sprzętu budowlanego Bochnia, wynajem kontenerów, wynajem szalunków, wynajem żurawi wieżowych, Tarnów


Wykonawstwo i montaż konstrukcji stalowych


Oferujemy wykonanie i montaż:

 • konstrukcji mostów drogowych i kolejowych o dowolnej rozpiętości i rozwiązaniach konstrukcyjnych,
 • konstrukcji estakad i kładek dla pieszych i pieszo jezdnych,
 • konstrukcji hal, wiat, zadaszeń dla odpraw celnych, masztów radiowych itp.,
 • łożysk mostowych i innych wyposażeń mostów.

Nasze wyroby zabezpieczamy antykorozyjnie przez:

 • śrutowanie (komora o wym. 6 m x 27 m),
 • metalizację natryskową cynkiem,
 • malowanie ręczne i hydrodynamiczne dowolnymi zestawami farb renomowanych producentów (komora lakiernicza – kabino-suszarka o wym. 9 m x 27 m)

Posiadane certyfikaty i uprawnienia specjalistyczne:

 • Certyfikat ISO 9001-2008
 • Certyfikat TDT zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 3834-2:2007
 • Certyfikat Spawalniczy zgodnie z normą EN 1090
 • Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji zgodnie z normą EN 1090
 • Świadectwo Kwalifikacji – wykonywanie stalowych konstrukcji mostowych
 • Świadectwo Kwalifikacji – remont i montaż stalowych konstrukcji mostowych
 • Świadectwo Uznania – Laboratorium Zakładowe