ABM SOLID
PL EN

Budownictwo drogowe


- Roboty ziemne, wykopy i nasypy
- Formowanie i zagęszczanie nasypów
- Zabezpieczenia wykopów
- Odwodnienia korpusu drogowego
- Urządzenia oczyszczające
- Kanały odprowadzające i doprowadzające
- Separatory
- Piaskowniki
- Przepusty żelbetowe i betonowe
- Roboty rozbiórkowe
- Rozbiórki elementów dróg i ulic
- Rozbiórki przepustów i mostów
- Podbudowy
- Umocnienia skarp
- Umocnienia rowów
- Bariery ochronne stalowe