wynajem żurawi wieżowych,wynajem szalunków

ABM SOLID S.A.

W upadłości ukladowej

ul. Bartla 3

33-100 Tarnów

tel. + 48 14 626 02 07

fax + 48 14 622 45 51

e-mail: office@abmsolid.eu

Sąd Rejonowy w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy,

KRS nr 0000054847,

REGON: 850021886,

NIP: 873-000-55-11,

Wysokość k. z.: 3 411 835,00 PLN
kapitał wpłacony w całości

wynajem sprzętu budowlanego Bochnia, wynajem kontenerów, wynajem szalunków, wynajem żurawi wieżowych, Tarnów


Budownictwo drogowe


- Roboty ziemne, wykopy i nasypy
- Formowanie i zagęszczanie nasypów
- Zabezpieczenia wykopów
- Odwodnienia korpusu drogowego
- Urządzenia oczyszczające
- Kanały odprowadzające i doprowadzające
- Separatory
- Piaskowniki
- Przepusty żelbetowe i betonowe
- Roboty rozbiórkowe
- Rozbiórki elementów dróg i ulic
- Rozbiórki przepustów i mostów
- Podbudowy
- Umocnienia skarp
- Umocnienia rowów
- Bariery ochronne stalowe