ABM SOLID
PL EN

Informacje o postępowaniu


W ostatnich tygodniach rozstrzygnięte zostały główne sprzeciwy dotyczące wierzytelności Spółki, co oznacza, że będzie możliwe zorganizowanie Zgromadzenia Wierzycieli celem zatwierdzenia układu na warunkach zaproponowanych przez ABM Solid, a podmioty które są wierzycielami zostaną zaspokojone. Trwa ostateczna weryfikacja listy wierzytelności prowadzona przez Sędziego Komisarza. ABM Solid S.A. w ciągu ostatnich 5 lat przeprowadziła gruntowną restrukturyzację i znajduje się na ostatnim etapie przed odbyciem Zgromadzenia Wierzycieli zatwierdzającym tzw. „układ". Na przełomie 2012 i 2013r Spółce groziła upadłość obejmująca likwidację majątku i zakończenie działalności. Ten proces został powstrzymany, a organy nadzorujące Spółkę zdecydowały o możliwości zawarcia układu. ABM Solid pozostaje cały czas aktywnym podmiotem gospodarczym realizującym liczne kontrakty, w tym zagraniczne. Długotrwałość postępowania związana była z czasochłonnym ustalaniem przez Sąd Upadłościowy ostatecznej listy wierzytelności. 

Sędzia Komisarz ustanowiony w toku postępowania upadłościowego ABM SOLID S.A. wyznaczył termin Zgromadzenia Wierzycieli ABM SOLID S.A. w upadłości układowej na dzień 4 października 2018 roku, godzina 11:00, w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie ul. Dąbrowskiego 27 sala numer 11. Celem Zgromadzenia Wierzycieli będzie głosowanie nad propozycjami układowymi przedstawionymi przez Spółkę. W dniu 21 grudnia 2018 roku Sędzia Komisarz zakończył głosowanie wierzycieli i ogłosił wyniki głosowania. Uprawnionych do głosowania  było 1106 Wierzycieli. Oddano łącznie 927 głosów z czego 920 było ważnymi głosami. Za układem głosowało 906 wierzycieli a jedynie 14 Wierzycieli było przeciw zawarciu układu. Za przyjęciem układu opowiedzieli się wierzyciele dysponujący wierzytelnościami na łączną kwotę 78 773 937,67 złotych, gdzie do zawarcia układu koniecznym było opowiedzenie się wierzycieli dysponujących wierzytelnościami na kwotę 105 655 910,04  złotych. 

W dniu 31 grudnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Tarnowie - Wydział V Gospodarczy wydał postanowienie o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego Emitenta z postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego. Jednocześnie Sąd postanowił odwołać Nadzorcę Sądowego oraz powołać Syndyka masy upadłości w osobie Katarzyny Olejniczak - Biuro Syndyka ul. Kalwaryjska 67/3, 30-505 Kraków.